O czasopiśmie

3xW Węgiel, Wodór, Wiedza to kwartalnik o tematyce wodorowej skupiający informacje dotyczące powstawania, dystrybucji oraz magazynowania wodoru. Jego działy to inwestycje, technologie oraz strategie wodorowe. Misją 3xW jest szerzenie wiedzy popularno – naukowej o wodorze. Newsletter 3xW Węgiel, Wodór, Wiedza to kwartalnik o tematyce wodorowej skupiający informacje dotyczące powstawania, dystrybucji oraz magazynowania wodoru. Jego działy to inwestycje, technologie oraz strategie wodorowe. Misją 3xW jest szerzenie wiedzy popularno – naukowej o wodorze.

Ogłoszenia