Zachęcamy do publikacji artykułów w kwartalniku 3xW

10.07.2024

Warto podkreślić kilka kluczowych aspektów:

  1. Możliwość prezentacji oryginalnych badań: Kwartalnik jest doskonałą platformą do przedstawienia wyników oryginalnych badań teoretycznych, technicznych lub analitycznych. Publikacja w takim czasopiśmie daje autorom szansę na podzielenie się swoimi odkryciami z szerszą społecznością naukową.
  2. Różnorodność form publikacji: Autorzy mogą zgłaszać nie tylko klasyczne artykuły badawcze, ale także opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym, a nawet glosy czy komentarze prawnicze. Ta różnorodność pozwala na dostosowanie formy publikacji do specyfiki prowadzonych badań.
  3. Proces recenzji: Artykuły przechodzą przez proces recenzji, często w systemie "podwójna ślepa recenzja (double-blind review)", który gwarantuje wysoką jakość publikowanych treści i pomaga autorom w doskonaleniu ich pracy.
  4. Zwiększenie rozpoznawalności: Publikacja w kwartalniku naukowym może przyczynić się do zwiększenia rozpoznawalności autora w środowisku akademickim i poszerzenia jego sieci kontaktów naukowych.
  5. Zgodność z profilem czasopisma: Ważne jest, aby zgłaszane artykuły były zgodne z profilem tematycznym kwartalnika. Autorzy powinni zapoznać się z zakresem tematycznym czasopisma przed zgłoszeniem swojego tekstu.
  6. Oryginalność pracy: Oczekujemy, że zgłaszane artykuły będą oryginalne i niepublikowane wcześniej w innych wydawnictwach naukowych. 
  7. Możliwość publikacji w języku obcym: Możliwość publikacji w językach obcych, co może zwiększyć zasięg odbiorców artykułu.

Zachęcamy do publikacji, warto podkreślić, że jest to doskonała okazja do podzielenia się wiedzą, nawiązania dialogu naukowego i przyczynienia się do rozwoju gospodarki wodorowej.