Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelna - dr Beata Barszczowska  ORCID 0000-0001-6697-8683
Zastępca Redaktora Naczelnego - dr. hab. Marcin Sobczyk
Sekretarz Redakcji - dr inż. Renata Włodarczyk