Kontakt

40-065 Katowice, ul. Mikołowska 100

Główna osoba do kontaktu

Beata Barszczowska
Telefon +48 32 7574801

Wsparcie techniczne

Mateusz Drabek