O czasopiśmie

Czasopismo 3xW: węgiel, wodór, wiedza, ma na celu promowanie i rozpowszechnianie wiedzy na różne tematy, związane z szerokorozumianą gospodarką wodorową. Czasopismo ma służyć naukowcom, inżynierom, ekonomistom, prawnikom, producentom, nauczycielom przedmiotów przyrodniczych, studentom, organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom, aby pomóc im być na bieżąco z nowymi osiągnięciami w zakresie najnowszych osiągnięć zielonej energii. 3W to multidyscyplinarne czasopismo.

Wszystkie publikowane artykuły są recenzowane przez co najmniej dwóch naukowców.

Przyjmujemy oryginalne prace naukowe i prace poglądowe.


3xW obejmuje badania w następujących obszarach:

 

3xW to kwartalnik o tematyce wodorowej skupiający informacje dotyczące powstawania, dystrybucji oraz magazynowania wodoru. Na rynku czytelniczym od 2019 r. 3xW zarejestrowano w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczono symbolem ISSN 2719-8677 w lutym 2021 r. Pierwotnie w znaczącej mierze opierał się na przedrukach z branżowej oraz ogólnej prasy i portali. Gromadził materiały z polskich oraz zagranicznych mass mediów. Dystrybuowany był w ramach Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz do Ministerstwa Aktywów Państwowych. Obecnie zamierzamy kwartalnik upublicznić oraz poszerzyć o autorskie artykuły i publikacje. Misją kwartalnika jest szerzenie wiedzy popularno-naukowej o wodorze, a jego charakter od początku powstania zasadzał się głównie na PR i promocji wodoru.